ik-ben-op-zoek-naar

Ik ben op zoek naar:

Een plek om te wonen

Een woonomgeving die uitgaat van zo veel als mogelijk zelfstandig en vitaal wonen. Er is extra aandacht voor ontmoeting, communicatie, vitaliteit en ondersteunende diensten en voorzieningen. Door de combinatie van deze functies maakt het mogelijk om zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven functioneren.

Een plek om te zorgen

Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Welzijn

Je voelt je beter als je actief bent. De dag goed invullen en werken als het kan. Elkaar ontmoeten. Als het nodig is dan is begeleiding in de buurt en kan er ondersteuning geboden worden.

Gezondheidscentra

Gezondheidscentra spelen een centrale rol in het leven van jong tot oud. Met de toenemende vergrijzing, de extramuralisatie, chronische- en welvaartsziekten en de toenemende zorgkosten is het van belang om samen met huisartsen de capaciteit van de eerstelijnszorg te vergroten.
onze-diensten

Onze diensten

Ontwikkelen

Fraxus ontwikkelt vastgoed voor de markt en beleggingsportefeuilles van haar opdrachtgevers. Kennis en ervaring op het gebied van grondexploitatie, vastgoedontwikkeling en realisatie is aanwezig en beschikbaar om duurzaam zorgvastgoed te realiseren.

Financieren

Fraxus biedt de financiële slagkracht die nodig is voor een gezonde toekomst. Elk project wordt afgestemd op een passende financiering. Dit kan variëren van sale- & leaseback, turnkey afname, nieuwbouw en herontwikkeling. We zijn een solvabele partner die hecht aan kwaliteit en duurzaamheid.

Exploiteren

Fraxus organiseert en faciliteert zorgverlening, services en diensten die tegemoet komen aan de woon- en leefwensen van de doelgroep. Als uitgangspunt voor exploitatie geldt het programma van eisen (PvE) met facultatief extra functies en gebruikers. Het gehanteerde gebouwconcept maakt het mogelijk dat onderlinge uitwisseling en synergievoordelen ook daadwerkelijk kan plaats vinden. Dit legt de basis voor een duurzame exploitatie van het gebouw in de tijd.

Beheren

Fraxus verbetert de marktpositie en zorgt voor een nog efficientere vastgoedexploitatie door operationele werkzaamheden over te nemen en een actief asset- en corporate real estate management (CREM) te voeren

ons-team

Ons team

De afgelopen jaren heeft Fraxus een team van professionals samengesteld met ruime ervaring, expertise en lokale kennis. De organisatie heeft zich ontwikkeld en geperfectioneerd met extra expertise in ontwikkeling, financiering, exploitatie en beheer. Op deze wijze kan de strategie van Fraxus in een veranderende omgeving optimaal worden uitgevoerd en kan er snel gereageerd worden op kansen die zich voordoen

Fraxus creërt en bevordert een goede werkomgeving en kansen voor medewerkers en partners. Fraxus streeft naar getalenteerde mensen aan te trekken om het team te versterken en gelooft dat iedereen een integrale rol heeft bij de totstandkoming van duurzaam zorgvastgoed. Denkt u dat u ons team kunt versterken? Stuur dan een email met movitatie en CV aan info@fraxus.nl.

our-philosophy-is
" De samenleving heeft behoefte aan duurzaam zorgvastgoed. Een plek waar mensen prettig kunnen leven en zorgen. Kwaliteit van leven staat centraal waarbij zorg op maat kan worden geleverd.
"

B. van Esch. Oprichter Fraxus

Vanuit deze gedachte ontwikkelt FRAXUS – Living & Care (Fraxus) zorgwoningen en gezondheidscentra in Nederland. Fraxus heeft een toekomstbestendige visie op het ontwikkelen, financieren, exploiteren en beheren van duurzaam zorgvastgoed.

projecten

Projecten

Neem contact op