Burano

In het stationsgebied van Zaanstad heeft Fraxus in samenwerking met Stebru 144 levensloopbestendige woningen voor senioren ontwikkeld en gerealiseerd. Het stationsgebied is het afgelopen decennium getransformeerd van kantoren en bedrijfsruimten naar een hoogstedelijk woon- en winkelmilieu binnen 15 minuten van Amsterdam.

Natuurinclusief dak. Tussen de woongebouwen is op de inpandige parkeergarage van Burano en de naastgelegen De Zaanse Helden een duurzame en natuurinclusieve daktuin aangelegd die beide projecten met elkaar verbindt.

Wonen en Zorg

In Burano aan het Vurehout in Zaandam is tevens 385 m2 commerciële ruimte gerealiseerd. Zorgorganisatie De Zorgcirkel huurt een deel van de ruimte om diensten te verlenen aan de huurders van de woningen. Tevens is in de commerciële plint een gemeenschappelijke huiskamer opgenomen waar bewoners van Burano en mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Het aanbod aan levensloopbestendige woningen voor senioren in Zaanstad bleef enorm achter. Ook in de wijk Westerwatering was er behoefte aan wonen met zorg. Het plan Burano speelt hierop in en draagt bij aan het creëren van een diversiteit aan woonmilieus, het bevorderen van de doorstroom op de woningmarkt en het realiseren van woningen voor kwetsbare ouderen. Ook is de ontwikkeling in lijn met MAAK.Zaanstad; een initiatief dat als missie heeft bij te dragen aan de Zaanse Woningbouwopgave en de leefbaarheid van de stad.

Huren in Burano

Voor meer informatie over huren in Burano kijk op www.hureninburano.nl

Projectinformatie

Wonen en 300m2 zorgvoorziening

Projectomschrijving

144 levensloopbestendige appartementen

Opdrachtgevers

Fraxus & Stebru

Ontwerp

Architecten Van Mourik

Realisatie

Stebru

Bouwperiode

2019 – 2021

Afnemer

Syntrus Achmea